Zmeniť jazyk:


Close

O ProLongSystem™

ProLongSystem™
ProLongSystem™ je vyrobený podľa dobre zdokumentovaného vedeckého výskumu. Trakčné zariadenie sa úspešne používa v ortopédii a chirurgických zákrokoch, ktoré stimulujú regeneráciu nových buniek počas liečby popálenín, zlomenín kostí a kožných defektov.

Klinické štúdie a ďalšie štúdie preukázali, že prístroj na narovnanie penisu je prirodzeným riešením na korekciu zakrivenia penisu a zlepšenie komplikácií Peyronieho choroby. Užívateľsky jednoduchá technológia na natiahnutie tkaniva znižuje potrebu invazívnych chirurgických zákrokov. Tkanivo penisu reaguje na kontinuálne naťahovanie a umožňuje používateľom dosiahnuť nárast penisu a korekciu zakrivenia prostredníctvom bunkovej prestavby.

Pomocou tejto prepracovanej zdravotníckej pomôcky sa na penis aplikuje veľmi mierny ťah tak, aby dochádzalo k postupnej korekcii zakrivenia penisu, pričom ohnutá strana reaguje na ťah, aby sa vyrovnala s druhou stranou. Počas niekoľkých mesiacov bude váš penis väčší a rovný.

ProLongSystem™ je držiteľom známky zdravotnej nezávadnosti (CE) a bol klasifikovaný ako zdravotná pomôcka 1. triedy vďaka prepracovanému spôsobu používania prístroja pri zaistení neinvazívnej liečby zakrivenia penisu, bez vedľajších účinkov, ktoré sa objavujú počas konvenčnej liečby a chirurgických zákrokov. Horná časť prístroja bola vhodne doplnená o ďalšie otvory, aby mohol byť prístroj pripevnený k akémukoľvek typu penisu alebo stupni ohnutia.

ProLongSystem™

Liečba zakrivenia penisu

ProLongSystem™ je užívateľsky jednoduchým riešením. Na penis ho možno ľahko nasadiť alebo z penisu zložiť. Prístroj počas bežných činností, ako je každodenné sedenie, státie alebo chôdza, spôsobuje naťahovanie penisu. Jedinečnosť tohto prístroja spočíva v jeho diskrétnom a pohodlnom nosení.

Pre účinnú korekciu zakrivenia penisu by používatelia mali ProLongSystem™ nosiť 2-6 hodín denne počas 3 až 6 mesiacov. Prístroj by sa nemal používať počas spánku, a užívatelia by sa mali vyhnúť neprerušovanému naťahovaniu. Po každých dvoch hodinách odporúčaného naťahovania penisu by si mali urobiť prestávku.

Liečba Peyronieho choroby a korekcia zakrivenia penisu pozostávajú z nasledujúcich fáz:

Penile Curvature Treatment
1

Fáza prispôsobenia: 15 - 20 dní. Môžete mať trochu nepríjemné pocity, váš penis sa však prispôsobuje zmenám.

2

Počiatočná fáza: 1. -2. mesiac. Počas tohto obdobia môžete spozorovať prvé zlepšenie zakrivenia penisu.

3

Prechodná fáza: 3. - 4. mesiac. Spozorujete 20% zlepšenie zakrivenie penisu.

4

Konečná fáza: 5. - 9. mesiac. Výsledkom je až 50% korekcia zakrivenia penisu spôsobeného Peyronieho chorobou, poranením alebo vrodenou chybou oproti východiskovému stavu. Spozorujete tiež predĺženie penisu až o 1,5 cm v ochabnutom aj vo vzrušenom stave, a zväčšenie obvodu až o 1 cm.

Účinnosť

Bezpečnosť

Dostupnosť


Objednajte si ešte dnes
Prístroj na narovnanie penisu by ste mali používať iba v ochabnutom stave.
Pred použitím prístroja na narovnanie penisu by sa používatelia mali so svojím lekárom poradiť o správnom použití prístroja. Odporúčaná dĺžka liečby prístrojom na liečbu zakrivenia penisu je šesť mesiacov.

Záruka na ProLongSystem™

  • Záruka na ProLongSystem™
  • Záruka na ProLongSystem™
  • Záruka na ProLongSystem™
  • Záruka na ProLongSystem™

Certifikácia a záruka kvality výrobku sú vyjadrením istoty zo strany výrobcu voči pochybnostiam a nespokojnosti zo strany spotrebiteľov, pokiaľ ide o špeciálne produkty. Prístroj na narovnanie penisu bol schválený ako zdravotná pomôcka 1. triedy zdravotníckymi orgánmi Európskej únie, Agentúrou pre kontrolu potravín a liečiv USA a štátnymi zdravotníckymi inštitútmi USA.

ProLongSystem™ viditeľne spĺňa bezpečnostné predpisy a kompatibilitu s biologickými testami v súlade so smernicou Európskej únie 93/42/EHS o zdravotníckych výrobkoch. Toto zariadenie nemá žiadne škodlivé vedľajšie účinky počas krátkodobého ani dlhodobého používania.

Na ProLongSystem™ sa vzťahuje kompletná záruka vrátenia peňazí do 180 dní. Užívatelia po celom svete si svoje peniaze môžu vyžiadať späť, ak nie sú spokojní so zlepšením zakrivenia a narovnaním penisu. Táto záruka slúži k zvýšeniu dôvery, pretože úspešní urológovia z rôznych častí sveta potvrdili vysokú účinnosť tohto prístroja pri odstraňovaní zakrivenia penisu vo svojich klinických štúdiách, bez ohľadu na to, či bolo zakrivenie penisu spôsobené zranením alebo Peyronieho chorobou.

Pri prístroji na narovnanie penisu sa garantuje až 50% korekcia zakrivenia penisu.

Výsledky

Oddelenie urológie na Univerzite v Turíne:


Oddelenie urológie na Univerzite v Turíne vykonalo klinické štúdie na posúdenie účinnosti prístroja na narovnanie penisu pri korekcii zakrivenia penisu u 40 pacientov, ktorí trpeli rôznym stupňom zakrivenia penisu v dôsledku Peyronieho choroby viac ako jeden rok. Pacienti s horším stavom trpeli zakrivením penisu až v uhle 50 stupňov.

Hlavnou myšlienkou tejto štúdie bolo nechať mužov používať prístroj na narovnanie penisu po dobu 6 mesiacov, a potom skontrolovať korekciu zakrivenia penisu.

Hlavný výsledok: zlepšenie až o 30 stupňov!

Prístroj na narovnanie penisu sa pri korekcii zakrivenia penisu ukázal byť veľmi účinný, a pacienti sa tešili ZLEPŠENIU zakrivenia penisu asi o 30 stupňov.

Pacienti zapojení do štúdie sa zhodli na tom, že ich erekcie a sexuálny život sa vďaka používaniu prístroja na narovnanie penisu podstatne zlepšili.

Zistilo sa, že prístroj na narovnanie penisu je veľmi bezpečnou a užívateľsky príjemnou, prirodzenou alternatívou k invazívnych chirurgickým postupom liečby zakrivenia penisu a Peyronieho choroby.

Oddelenie urológie na Univerzite v Turíne:
Štúdia preukázala, že prístroj na narovnanie penisu je v porovnaní s konvenčnou liečbou účinnejšou alternatívou pri potlačení rozvoja zakrivenia penisu.
Je zaujímavé, že pôsobivé zlepšenie zakrivenia penisu bolo možné pozorovať aj u pacientov s pokročilým stavom ochorenia, kde konvenčná liečba neposkytovala žiadna efektívne riešenie.

Narovnajte si penis

Či už k zakriveniu penisu došlo v dôsledku dedičného ochorenia, Peyronieho choroby alebo zranenia, ProLongSystem™ poskytuje účinnú pomoc pri zastavení rozvoja zakrivenia penisu a môže zlepšiť stupeň ohnutia až o takmer 60 percent.

Ak akékoľvek známky alebo príznaky naznačujú možnosť zakrivenia penisu, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu vášho mužstva, nestrácajte čas a rovno prejdite na oficiálne stránky ProLongSystem™, aby ste mohli mať dlhší a rovnejší penis. Je jedno, či nákup vykonáte kreditnou kartou alebo iným spôsobom, dôverné údaje sú úplne bezpečné. Všetky objednávky sú doručené diskrétne tak, aby nebolo možné zistiť obsah balíku. Na vonkajšej strane obalu nebude žiadny údaj, podľa ktorého by bolo možné zistiť, čo je vo vnútri.

ProLongSystem™

Copyright © 2013 - 2018 No Curvature.com. Všetky práva vyhradené.